RIG - Kulturhistorisk tidskrift

RIG ges ut av Kungl. Gustav Adolfskademien för svensk folkkultur.

Tidskriften speglar och bidrar till att utveckla samtidens kulturhistoriska och etnologiska forskning, såväl i teoretiskt som empiriskt avseende. RIG publicerar artiklar, debattinlägg samt recensioner av etnologisk och kulturhistorisk litteratur med svensk anknytning.

Tillkännagivanden

 

RIG byter huvudman

 
Från och med 2015 ges RIG ut och ägs av Kungl. Gustav Adolfs akademien. Redaktör är fortsatt Simon Ekström, Stockholms universitet. Bitr. redaktör är som tidigare Margareta Tellenbach, Lunds universitet.  
Publicerade: 2015-10-26
 

Kallelse till extra årsmöte

 

Kallelse till extra årsmöte i Föreningen för svensk kulturhistoria

Torsdag 6 november kl 12.15, lokal: Jacobs Take Away, Centralstationen i Stockholm (norra hallen)

 
Publicerade: 2014-10-16 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...

Vol 99, Nr 2 (2016)

Innehållsförteckning

Artiklar

Sporten och svenskarna i diasporan. Idrottsligt genomslag i Estlands svenskbygd åren före och under andra världskriget
Isak Lindström
PDF
Revolten mot idrottsdagarna
Bert Mårald
PDF
Att (åter)skapa autenticitet. Det förra sekelskiftets bostäder idag
Maja Willén
PDF

Nya avhandlingar

Daniel Nyström: Innan forskningen blev radikal. En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria
Kim Silow Kallenberg
PDF

Recensioner

Carina Lidström: Berättare på resa. Svenska resenärers reseberättelser 1667−1829
Henrik Brissman
PDF
Kyrkan i landskapet. Ulf Sporrong (red.)
Anders Gustavsson
PDF
Clarissa Kugelberg och Eric Trovalla: Samverka och/eller styra. Att praktisera medborgarinflytande i planering och beslutsfattande
Jenny Ingridsdotter
PDF
Modersmålets sånger. Finlands svenskheter framställda genom musik. Johannes Brusila, Pirkko Moisala & Hanna Väätäinen (red.)
Henrik Karlsson
PDF
Mia-Marie Hammarlin: I stormens öga
Agneta Lilja
PDF
Lisa Wiklund & Jenny Damberg: Som hon drack. Kvinnor, alkohol och frigörelse
Agneta Lilja
PDF
Louise Hagberg: När döden gästar. Svenska folkseder och svensk folktro i samband med död och begravning
Tora Wall
PDF

Notiser

Louise Halvardsson: Svenglish 30 veckor, 30 personer, 30 frågor – En 30-årings resa genom vardagen
Kerstin Gunnemark
PDF
Ebbe Schön: Fan i båten
Anders Gustavsson
PDF
Gunnel Biskop: Menuetten – älsklingsdansen. Om menuetten i Norden – särskilt i Finlands svenskbygder – under trehundrafemtio år
Gunnar Ternhag
PDF