Svensk Teologisk Kvartalskrift

Svensk Teologisk Kvartalskrift, som grundades 1925, har som ambition att främja och utmana det offentliga teologiska samtalet.

Tonvikten ligger på systematisk teologi, sådan den bedrivs vid ledande svenska lärosäten, men religions- och kyrkohistoria, bibelvetenskap och allmän religionsvetenskap har också en given plats.

STK vill belysa och problematisera den nutida teologins forskning och förutsättningar, gärna utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, och publicerar i varje nummer ett flertal artiklar och teologiskt relevanta recensioner av aktuell svensk och internationell litteratur.

Därtill informeras om särskilda teologiska evenemang.


Vol 92, Nr 1 (2016)

Innehållsförteckning

Hela numret

Vol 92, Nr 1 (2016)
 
PDF

Från redaktionen

Ledare
 
PDF

Artiklar

Erica Appelros
PDF
Catharina Stenqvist
PDF
Mattias Martinson
PDF
Paul Linjamaa
PDF

Recensionsartiklar

Claudia Währisch-Oblau & Henning Wroggemann (reds.), Witchcraft, Demons and Deliverance. A Global Conversation on an Intercultural Challenge
Mika Vähäkangas
PDF
Arthur Melzer, Philosophy Between the Lines. The Lost History of Esoteric Writing
Per Lind
PDF
Hans de Wit, Empirical Hermeneutics, Interculturality, and Holy Scripture
Jennifer Nyström
PDF