Svensk teologisk kvartalskrift

Svensk Teologisk Kvartalskrift, som grundades 1925, har som ambition att främja och utmana det offentliga teologiska samtalet.

Tonvikten ligger på systematisk teologi, sådan den bedrivs vid ledande svenska lärosäten, men religions- och kyrkohistoria, bibelvetenskap och allmän religionsvetenskap har också en given plats.

STK vill belysa och problematisera den nutida teologins forskning och förutsättningar, gärna utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, och publicerar i varje nummer ett flertal artiklar och teologiskt relevanta recensioner av aktuell svensk och internationell litteratur.

Därtill informeras om särskilda teologiska evenemang.


Vol 90, Nr 4 (2014)

Innehållsförteckning

Hela numret

Vol 90, Nr 4 (2014)
 
PDF

Från redaktionen

Ledare
 
PDF

Artiklar

Oloph Bexell
PDF
Jerker Karlsson
PDF
Patrik Fridlund
PDF
Samuel Rubenson
PDF

Litteratur

Jonas Jonson, Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst: En biografi
Jesper Svartvik
PDF
Urban Claesson & Sinikka Neuhaus (red), Minne och möjlighet. Kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism
Anders Jarlert
PDF
Jessica Moberg, Piety, Intimacy and Mobility: A Case Study of Charismatic Christianity in Present-day Stockholm
Julia Kuhlin
PDF
Sven-Erik Brodd & Gunnar Weman, Kyrka i olika meningar. Kortklippta texter med ecklesiologiska kommentarer
Fredrik Portin
PDF