Attitudes towards prehistoric objects in Romanian folk culture (19th-20th century)

  • Alexandru Ofrim Associate Professor, University of Bucharest, Faculty of Letters
Keywords: archeology, popular beliefs, collective imaginary, prehistoric artefacts, thunderstones, magical practices.

Abstract

In the present study we intend to reconstruct the attitudes of Romanian peasants towards the vestiges of prehistoric material culture. They have been in contact with a diversity of prehistoric artefacts: polished and perforated stone axes, silex arrow tips, chisels, scrapers, spindle whorls, jewellery, etc. We try to find answers to the following questions: What people thought about the origin of prehistoric artefacts? What meanings were associated with such artefacts? What was their place in the collective imaginary? Which were the uses of these objects?   

References

Andrei, N. (2015). Tradiții pierdute în Almăjul legendar/Lost traditions in legendary Almăj. Muzeul Satului Bănățean, 13.

Anestin, V. (1910-1912). Comete, eclipse și bolizii ce s-au observat în România între 1386-1853 după manuscrise și documente/Comets, eclipses and meteorites that were observed in Romania between 1386-1853 after manuscripts and documents. Analele Academiei Române. Memoriile Secției Științifice, XXXIV.

Bichir, G. (1964). Autour du problème des plus anciens modèles de chariots découverts en Roumanie/ Around the problem of the oldest models of clay wagons discovered in Romania. Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8.

Coșbuc, G. (1907, Octomber 7). Piatra trăsnetului /Thunderstone. Albina, pp. 15-16.

Bitiri, M. (1970). Săpăturile paleolitice din Ţara Oașului (1962-1966)/Paleolithic Excavations in the Oaș County. Materiale și Cercetări Arheologice, IX.

Blinkenberg, C. The Thunderweapon in Religion and Folklore. A study in Comparative Archeology, Cambridge, Cambridge University Press, 1911.

Bolliac, C. (1956). Opere/Works, ediție îngrijită de Andrei Rusu, Bucureşti: ESPLA.

Carelli, P. (1997). Thunder and Lightning, Magical Miracles. On the popular myth of thunderbolts and the presence of Stone Age artefacts in medieval deposits. In H. Andersson, P. Carelli, L.Ersgard (Ed.), Visions of the Past. Trends and Traditionin Swedish Medieval Archaeology, Studies in Medieval Archaeology: Stockholm.

Cartailhac, É. (1877). L’Age de pierre dans les souvenirs et superstitions populaires/ The Stone Age in popular memories and superstitions, Paris.

Ciaușanu, G. F. (2007). Superstițiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare vechi și noi /The superstitions of the Romanian people. In comparison with those of the other old and new peoples, București: Editura Saeculum I.O. (original edition: 1914).

Ciubotaru, S. (2002-2003). Elemente magice legate de tratamentul hemoriniei/Magical elements related to nosebleeds treatment. Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, Institutul de Filologie Română «A. Philippide», Iași, XLII-XLIII.

Cristescu-Golopenția, Ș. (2002). Gospodăria în credințele și riturile magice ale femeilor din Drăguș (Făgăraș)/The Household in the Magic Beliefs and Rites of the Women from Drăguş (Făgăraş), București, Editura Paideia (original edition:1940).

Eliade, M. (1996). Făurari și alchimiști/The Forge and the Crucible, București: Editura Humanitas (original edition: 1978).

Faraone, C. A. (2014). Inscribed Greek Thunderstone as House and Body Amulets in Roman Imperial Time. Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion greque antique, 27. https://doi.org/10.4000/kernos.2283

Fochi, A. (1976). Datini și eresuri populare de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densușianu/Folk customs and superstitions at the end of the nineteenth century. The replies to Nicolae Densușianu, București: Editura Minerva.

Gaudet, J. (2007). Aux sources de la Préhistorire: les céraunies, ces pierres étranges supposées tombées du ciel/At the sources of the Prehistoric Age: the ceraunia, strange stones supposed to have fallen from the sky.Travaux du Comité français d’Histoire de la Gèologie, XXX.

Gherman, T. (2002). Meteorologie populară/Folk meteorology, București: Editura Paideia (original edition: 1928).

Goodrum, M. R. (2008). „Questioning Thunderstones and Arrowheads. The Problem of Recognizing and Interpreting Stone Artifacts in the Seventeenth Century”. Early Science Medicine, 13. https://doi.org/10.1163/157338208x345759

Gorovei, A. (1995). Credinți și superstiții ale poporului român/Beliefs and superstions of the Romanian people, București: Editura Grai și Suflet-Cultura Națională (original edition: 1915).

Johanson, K. (2006). The contribution of stray finds for studying everyday practices. The example of Stone Axes. Estonian Journal of Archaeology, 2.

Mateescu, O. (2009). Evidence in the Museum. Subjects, Objects and Memories in Vrancea. Sociologie Românească, 3.

Niculiță-Voronca, E. (1998). Datinile și credințele poporului român/The customs and beliefs of the Romanian people, București: Editura Saeculum I.O. (original edition: 1903).

Pamfile, T. (1916). Văzduhul după credințele poporului român/The atmosphere according to Romanian folk beliefs, București.

Pamfile, T. (2002). Povestea lumii de demult după credințele poporului român/The story of the world of yore, according to Romanian popular beliefs, București: Paideia (original edition: 1913).

Pavelescu, G. (1954). Cercetări folclorice în sudul județului Bihor/Folklore research in south Bihor. Anuarul Arhivei de Folklor, VII.

Păunescu, A. (1970). Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite de teritoriul României/The evolution of stone tools and weapons disovered in Romania, București: Editura Academiei.

Rustoiu, A. (2019). The Magic power of stones. Prehistoric tools in a Roman Mithraic context. In Senica Țurcanu, Constantin-Emil Urs (Eds.), Materiality and Identity in Pre-And Protothistoric Europe, Suceava: Karl A. Romstorfer Publishing House Suceava, 2018.

Saintyves, P. (1934). Corpus du folklore préhistorique en France/ Corpus of Prehistoric Folklore in France, tome I, Enquette sur le Folklore Préhistorique/ Investigation on Prehistoric Folklore, Paris.

Saintyves, P. (1936). Pierres magiques: bétyles , haches-amulettes et pierres de foudre. Traditions savantes et traditions populaires/Magic stones: stones objects of veneration, axes-amulets and lightning stones. Scholarly traditions and popular traditions, Paris.

Sébillot, P. (1904). Le Folklore de France/ The Folklore of France, vol. I (Le ciel et la terre/Heaven and Earth), Paris.

Sébillot, P. (1888). Traditions et superstitions de la Haute Bretagne/ Traditions and superstitions of Haute Bretagne, Paris, tome I.

Simionescu, Paul (1983). Etnoistoria – convergență interdisciplinară/Ethnohistory – interdisciplinary convergences, București: Editura Academiei.

Schuster, C. (1996). Despre cărucioarele din lut ars din epoca bronzului de pe teritoriul României/About Bronze Age clay wagon models discovered in Romania. Thraco-Dacica, 17.

Șăineanu, L. (2003). Jidovii sau tătarii sau uriașii/The «Jidovs» or the Tartars or the Giants în Studii folclorice, București: Fundația Națională pentru Știință și Artă (original edition: 1887).

Șăineanu, L. (2012). Ielele sau zânele rele. Studii folclorice /«Ielele» or the bad fairies. Folkloric studies, București: Editura Saeculum I.O. (original edition: 1885).

Șincai, G. (1964). Învăţătură firească spre surparea superstiţiilor norodului/Reasonable teaching to sap people’s superstitions, Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

Teodosiu, G. (1935, 5). Săgeata trăsnetului/ The lighting arrow. Izvorașul. pp 299-301.

Trigger, B. (1988). A History of Archeological Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Tylor, E. (1865). Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization, London.

Wlislocki, H. von (1893). Volksglaube und Volksbrauch der Siebenbürger Sachsen/ Popular beliefs and popular usage of the Transylvanian Saxons, Berlin.

Published
2019-05-16
How to Cite
Ofrim, A. (2019). Attitudes towards prehistoric objects in Romanian folk culture (19th-20th century). Swedish Journal of Romanian Studies, 2(1), 91-108. https://doi.org/10.35824/sjrs.v2i1.18751

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.