Vol 91 (2016): Perspektiv på kyrkans år

					Visa Vol 91 (2016): Perspektiv på kyrkans år

I grund och botten är kyrkoåret ett helgande av tiden. Vissa nyckelhändelser i frälsningshistorien och vissa grundtankar i den kristna tron har blivit fästa vid bestämda dagar i kalendern. Medan jorden roterar runt sin axel och runt solen och skänker oss dagar och årstider, lär vi oss uppleva inte en ändlös räcka av dygn utan ett meningsfullt mönster. Händelser från det förflutna återvänder till oss gång på gång, ger dagar och årstider deras särskilda profil, överräcker åt oss ett arv från våra förfäder och inbjuder oss att förvalta och berika detta arv för framtida generationer. 

Föreliggande volym av Svenskt Gudstjänstliv vill lyfta fram några aspekter av hur kyrkoåret har uppfattats, främjats och reviderats under det senaste seklet. Vi är glada att kunna presentera en bukett av artiklar som belyser kyrkoårets gestaltning i predikoutkast, evangeliebok, folklig sed, sång, musik och liturgiska textilier. Till detta kommer som vanligt en fyllig och spännande recensionsavdelning. 

Författarna

Hans Andreasson, docent i praktisk teologi vid Åbo Akademi, pastor i Equmeniakyrkan 

Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet 

Magnus Evertsson, teol. dr, präst i Svenska kyrkan 

Jonas Frykman, professor em. i etnologi, Lund 

Ragnar Holte, teol. dr, professor em. i etik, Lund 

Sverker Jullander, professor i musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet 

Margareta Ridderstedt, doktorand i konstvetenskap vid Stockholms universitet 

Redaktör för årsboken

Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi vid Lunds universitet 

Redaktion 

Stephan Borgehammar, Sune Fahlgren, Anna J. Evertsson, Ragnar Holte, Jonas Lundblad, Sven-Åke Selander och Stina Fallberg Sundmark. 

Årets årsbok ges ut med ekonomiskt stöd från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse) och Segelbergska stiftelsen för liturgivetenskaplig forskning.

Publicerad: 2017-04-14

Recensioner

  • Recensioner

    Anna J. Evertsson, Sune Fahlgren, Caroline Gustavsson, Ragnar Holte, Ulrik Josefsson, Mattias Lundberg, Jonas Lundblad, Frida Mannerfelt, Karl-Magnus Melin, Pekka Mellergård, Karin Nelson, Leif Norrgård, Clara Nystrand, Martina Prosén, Dag Sandahl, Sven-Åke Selander, Lena Sjöstrand, Henrik Widmark

Böcker att notera