Recensioner

Författare

 • Anna J. Evertsson
 • Sune Fahlgren
 • Caroline Gustavsson
 • Ragnar Holte
 • Ulrik Josefsson
 • Mattias Lundberg
 • Jonas Lundblad
 • Frida Mannerfelt
 • Karl-Magnus Melin
 • Pekka Mellergård
 • Karin Nelson
 • Leif Norrgård
 • Clara Nystrand
 • Martina Prosén
 • Dag Sandahl
 • Sven-Åke Selander
 • Lena Sjöstrand
 • Henrik Widmark

Abstract

Recenserade böcker: 

Jan-Åke Alvarsson, Om Pingströrelsen... Essäer, översikter och analyser. Studia Pentecostalia Upsaliensia, 1. Skellefteå: Artos & Norma, 2014.

Peter Bexell, Kyrkornas mysterium. Tid – rum – liv – gudstjänst. Skellefteå: Artos, 2015.

Gustaf Björkman (red.), Herde. Identitet och spiritualitet för pastoralt ledarskap. Tro & Liv skriftserie, 2. Örebro: Marcus förlag, 2014.

Anders Dillmar

Harald Göranssons studietid & verksamhet som kyrkomusiker (I). Kyrkomusikens förändring i Sverige under 1900-talets andra hälft. Skellefteå: Artos & Norma, 2015.

Harald Göransson som musikpedagog & folkbildare (II). Kyrkomusikens förändring i Sverige under 1900-talets andra hälft. Skellefteå: Artos & Norma, 2015.

Harald Göransson & gudstjänstmusikens omvandling (III). Kyrkomusikens förändring i Sverige under 1900-talets andra hälft. Skellefteå: Artos & Norma, 2015.

Harald Göransson & psalmsångens förnyelse (IV). Kyrkomusikens förändring i Sverige under 1900-talets andra hälft. Skellefteå: Artos & Norma, 2015.

Ilze Sprance (red.), Dziesmu grāmata. 
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Riga: Ihtis, 2015.

Robert Erikssson, Joel halldorf & Åsa molin (red.), Söndag. Gudstjänst i en ny tid. Örebro: Libris, 2015.

Sune Fahlgren, Vatten är tjockare än blod. En baptistisk kulturhistoria. Studia Theologica Holmensia, 23. Stockholm: Teologiska högskolan, 2015.

Mike Graves, The Story of Narrative Preaching. Experience and Exposition: A Narrative. Eugene, Oregon: Cascade Books, 2015.

Scotty Gray, Hermeneutics of Hymnody. A Comprehensive and Integrated Approach to Understanding Hymns. Mason, Georgia: Smyth & Helwys Publishing, 2015.

Thomas H. Groome, Kommer det att finnas tro? En ny vision för undervisning och växande tro. Lomma: Religionspedagogiskt idéforum, 2015.

Robin Gullbrandsson, Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor
. Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 85. Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2015.

Caroline Gustavsson, Delaktighetens kris. Gudstjänstens pedagogiska utmaning. Skellefteå: Artos, 2016.

Åke Jonsson (red.), Motstånd och förvandling. Gudstjänst på självförverkligandets marknad. Tro & Liv skriftserie. Örebro: Marcus Förlag, 2015.

Katolska liturgiska nämnden, Psalterium för de fyra veckorna. Utdrag ur Kyrkans dagliga bön. Stockholm: Veritas, 2009.

Peter Halldorf (red.), under medverkan av Niklas Lindholm, Tideböner under året. 
Sturefors: Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, 2014.

Tideböner under fastan, I. 
Sturefors: Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, [2015].

Jørgen Kjærgaard

Salmehåndbog I. Salmehistorie. Med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002. København: Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. Oplag, 2008.

Salmehåndbog II. Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002. København: Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. Oplag, 2008.

Broder Birger Nielsen, Östanbäcks kloster, Psaltarpsalmer för kyrkoårets sön- och helgdagar. Helsingborg: GAudete förlag & Östanbäcks kloster, 2015.

Peter Peitsalo (red.), Liturgia, taide ja estetiikka – Liturgy, the Arts, and Aesthetics Hymnos [årsbok] 2015. Helsingfors: Sällskapet för hymnologi och liturgik, 2015.

Marie Rosenius, Svenska kyrkan samma kyrka? Ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat. Skellefteå: Artos, 2015.

Henrik Tobin, Ett gemensamt kosmos. Perspektiv på musik, liturgi och teologi. Skellefteå: Artos, 2015.

Gunnar Weman, Henry Weman. Domkyrkoorganist och körledare i kyrkomusikaliskt spänningsfält.Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag, 2015.

 

Downloads

Publicerad

2017-04-14