Vol 51 (1976): Register till årgång 1-50

					Visa Vol 51 (1976): Register till årgång 1-50

År 1926 grundade sedermera kyrkoherden och teologie hedersdoktorn Arthur Adell (1894 —1962) Tidskrift för kyrkomusik och svenskt gudstjänstliv, som han sedan redigerade ända till sin bortgång. 1942 bytte publikationen namn till Svenskt gudstjänstliv, tidskrift för liturgi, kyrkokonst, kyrkomusik och homiletik. Sedan 1953 utges den som årsbok.

Som årgång 51 av denna årsbok utges ett register till de 50 första årgångarna. Inom årsbokens vida ämnesområde har under årens lopp samlats ett stort antal artiklar och recensioner.

Det är redaktionens förhoppning att det här utgivna registret skall bli ett flitigt brukat instrument, som öppnar vägen till de dolda rikedomarna i den mer än halvsekelgamla publikationen. 

Publicerad: 2015-04-06