No. 2 (2016): Provocatio. En flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter

					View No. 2 (2016): Provocatio. En flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter

Detta är det andra numret av Provocatio, en flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter. Provocatio ges ut av Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Tidskriften syftar i första hand till att göra studenters uppsatser tillgängliga, i omarbetad och nedkortad form, för en bred läsekrets, men publicerar även texter av doktorander och forskare. Detta nummer innehåller åtta artiklar av studenter och en konferensrapport.

Redaktörer för numret är Lena Halldenius, Andreas Tullberg och Josefine Thorén.

Published: 2016-11-16

Full Issue