Att uttrycka en annan sorts kunskap. Om konstnärlig kunskap och vetenskaplig kunskap

Författare

  • Lia Lonnert

Abstract

Lia Lonnert problematiserar i sin artikel begreppet kunskap utifrån en idéhistorisk tradition, från Platon och Aristoteles och framåt, och reflekterar dels över hur musik kan vara kunskap, dels över vad kunskap om musikutövande är. Blicken riktas mot utbildningsområdet inom såväl grundskola som högskola.

Downloads

Publicerad

2016-06-15