Information för läsare

Vi uppmuntrar läsare att registrera sig för att få meddelanden vid publicering. Använd länken Registrera i den övre menyn. När man registrerar sig kommer man få tillsänt sig mailledes innehållsförteckningen varje gång ett nytt nummer publiceras. Dessutom innebär det för tidskriften att den kan visa på en läsekrets och stöd. Se även Sekretesspolicy, som deklarerar att personuppgifter inte kommer användas för andra ändamål eller lämnas ut.