Redaktion

Redaktionen för M&STE: Elektronisk tidskrift för Musik & Samhälle-konferensen

Mikael Askander, docent i intermediala studier, Lunds universitet

Johan A. Lundin, i historia, Malmö universitet