Redaktionen för M&STE: Elektronisk tidskrift för Musik & Samhälle-konferensen

Mikael Askander, Sweden

Bitr. professor Johan A. Lundin