Information för bibliotekarier

Vi uppmanar bibliotekarier vid forskningsbibliotek att lista den här tidskriften som en del av bibliotekets bestånd av elektroniska tidskrifter. Dessutom kan det vara värt att påpeka att programvaran som den här tidskriften använder sig av är ett open source-system, som biblioteken själva kan erbjuda att driva för publikationer som deras forskare redigerar. För mer, se Open Journal Systems.