Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Bidraget är tidigare opublicerat, och ligger heller inte hos annan tidskrift för bedömning (eller lämnas närmare förklaring under Kommentarer till redaktören.
  • Bidraget är i ett av följande filformat: OpenOffice, Microsoft Word, RTF eller WordPerfect.
  • Där det är möjligt anges URL:er i referenserna.
  • Texten är satt i 12pt och med enkelt radavstånd. Kursiveringar används och inte understrykningar (med undantag för URL:er). Alla illustrationer, diagram och tabeller är infogade på rätt plats i texten, inte som bilagor i slutet.
  • Texten följer de formmässiga och bibliografiska krav som anges under Författarriktlinjer i Om Tidskriften.
  • Om bidraget skickas in till en sektion i tidskriften som tillämpar kollegial granskning, följs instruktionerna under Att garantera en blind granskning.

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som lämnas på den här tidskriftssidan kommer inte att användas för andra syften, eller lämnas ut till annan part.