Referentgranskning

Svensk Teologisk Kvartalskrift är en referentgranskad tidskrift. De artiklar som inkommer till tidskriften granskas av två från redaktionen fristående ämnesexperter utifrån givna riktlinjer. Granskningen är i den mån det är möjligt dubbelblind, det vill säga att författarna och granskarna är anonyma i relation till varandra.