Våldtäkt i Sverige 1990-2013

Ett historiskt och intersektionellt perspektiv på berättelser om våldtäkt inom olika genrer

Författare

  • Ulrika Andersson
  • Monika Edgren
  • Lena Karlsson
  • Gabriella Nilsson

Nyckelord:

våldtäkt, samtycke, svenskt rättsväsende, sexualbrott, sexualbrottslag

Referenser

Andersson, Ulrika 2004: Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp. Lund: Bokbox förlag

Andersson, Ulrika 2011: ”Våld mot kvinnor och straffrätt”. I Svensson, Eva-Maria mfl (red.) På vei - kjønn og rett i Norden. Göteborg: Makadam.

Bergenheim, Åsa 2005: Brottet, offret och förövaren. Vetenskapens och det svenska rättsväsendets syn på sexuella övergrepp mot kvinnor och barn 1850-2000. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Brottsförebyggande rådet, Brå. 2008: Våldtäkt mot personer 15 år och äldre. Utvecklingen under åren 1995 och 2006. Rapport 2008:13. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Brottsförebyggande rådet, Brå. 2012: Brottsutvecklingen i Sverige år 2008–2011. Rapport 2012:13. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Brownmiller, Susan 1975: Against Our Will. Men, Women and Rape. New York: Simon and Schuster.

Buchhandler-Raphael, Michal 2011: “The failure of consent. Re-conceptualizing rape as sexual abuse of power”. Michigan Journal of Gender & Law vol 18, no 1, s 147-228.

Cahill, Ann, J. 2001: Rethinking Rape. Ithaca: Cornell University Press.

Coslett, Tess, Lury, Celia & Summerfield, Penny 2000: Feminism and Autobiography: Texts, Theories, Methods. London: Routledge.

Edgren, Monika 2016: ”Trauma och våldtäktsnarrativ historisk belysning och rättslig kontext”. Retfaerd. Nordic journal of Law and Justice. (under publicering).

Edgren, Monika 2004: ”Att återupprätta äran. Språk, subjekt och sexuellt våld i äldre tid”. Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3, s 74-90.

Foucault, Michel 1988: Politics, Philosophy, Culture. Interviews and other writings 1977-1984. New York: Routledge.

Foucault, Michel 1990: The History of Sexuality. An Introduction. Volume 1. New York:Vintage Book.

Frow, John 2006: Genre. New York: Routledge.

Gready, Paul 2008: “The Public life of narratives: Ethics, politics, methods”. I Andrews, Molly, Squire, Corinne & Tamboukou, Maria (red.) Doing Narrative Research. Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/Washington DC: Sage Publications Ltd., s 240-254.

Henderson, Holly 2007: ”Feminism, Foucault, and Rape: A theory and Politics of Rape Prevention”. Berkeley Journal of Gender, Law & Justice vol 22, Issue 1, s 225-253.

Butler, Judith 2006/1999: Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. New York: Routledge.

Leijonhufvud, Madeleine 2015: Svensk sexualbrottslag. En framåtsyftande tillbakablick. Stockholm: Norstedts Juridik.

Lövkrona, Inger 2001: “Den våldsamme mannen”. I Lövkrona, Inger (red.) Mord, misshandel och sexuella övergrepp. Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld. Lund: Nordic Academic Press, s 9-32.

Mardorossian, Carine M. 2014: Framing the Rape Victim. Gender and the Agency Reconsidered. New Brunswick: Rutgers University Press.

Mardorossian, Carine M. 2002: “Towards a new theory of rape”. Signs, vol 27, nr 3, s 743-775.

McKinnon, Catharine 1989: Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University Press.

McGlynn, Clare & Munro, Vanessa E. (red.) 2010: Rethinking Rape Law. International and Comparative Perspectives. Abingdon: Routledge.

Miller, Carolyn 1994: “Genre as social action”. I Freedman, Aviva & Medway, Peter (red.) Genre and the New Rhetoric. London: Taylor, s 23-42.

Nilsson, Gabriella & Lövkrona, Inger 2015: Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser. Lund: Studentlitteratur.

Plummer, Ken 1995: Telling Sexual Stories: Power, Change and Social Worlds. London: Routledge.

Poletta, Francesca 2006: It was like a Fever: Storytelling in Protests and Politics. Chicago: Chicago UP.

Svensson, Anna & Chamberland, Alexander Alvina 2015: Allt som är mitt. Våldtäkt, stigmatisering och upprättelse. Stockholm: ETC.

Wegerstad, Linnea 2015: Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande. Lund: Lunds universitet, Juridiska Fakulteten.

Åkerström, Malin 2010: ”Annie – en motberättelse”. I Åkterström, Malin & Sahlin, Ingrid (red.) Det motspänstiga offret. Lund: Studentlitteratur, s 265-281.

Österberg, Eva 1997: ”Från part i målet till brottsoffer – det moderna samhällets framväxt”. I Brottsoffer i forskningen, Brottsoffermyndigheten, s 16-24.

Downloads

Nummer

Sektion

Artiklar