Nr 2 (2020): Att ta mark i professionen – nya socionomers yrkesval och karriärvägar: Rapport från en studie med särskilt fokus på socialtjänsten

					Visa Nr 2 (2020): Att ta mark i professionen – nya socionomers yrkesval och karriärvägar:  Rapport från en studie med särskilt fokus på socialtjänsten

Anders Bruhn, Runa Baianstovu, Anna Petersén och Björn Johansson

Publicerad: 2020-11-05

Rapporter