Redaktion

Redaktör

Calle Rosengren

Ansvarig utgivare

Jessica Wadin

Redaktionssekreterare

Peter Frodin

Redaktionsråd

Jonas Borell

Måns Svensson

Marita Flisbäck

Peter Lundqvist

Christina Scholten

Ulf Ericsson

Teknisk redaktör och grafisk form

Peter Frodin

Kommunikatör 

Jessika Sellergren