Nr 1 (2019): Möjligheter till meningsfullt arbete i ett förlängt yrkesliv: En studie av äldre läkares grupphandledning av utlandsutbildade kollegor

					Visa Nr 1 (2019): Möjligheter till meningsfullt arbete i ett förlängt yrkesliv: En studie av äldre läkares grupphandledning av utlandsutbildade kollegor

Mattias Bengtsson & Marita Flisbäck

Publicerad: 2019-12-20