Möjligheter till meningsfullt arbete i ett förlängt yrkesliv

En studie av äldre läkares grupphandledning av utlandsutbildade läkare

Författare

  • Mattias Bengtsson Göteborgs universitet
  • Marita Flisbäck Göteborgs universitet

Abstract

I texten studeras äldre läkares grupphandledning av utlandsutbildade läkare som ett fall av meningsfullt arbete i ett förlängt yrkesliv. När politiker och forskare fastslår att ett förlängt yrkesliv behövs för att kompetensförsörjning ska säkras och välfärdsnivån behållas ställs ofta frågan om vilka arbetsuppgifter som äldre kan utföra. Med utgångspunkt i fallet pekar vi istället på hur äldre kan besitta specifika kompetenser som är viktiga att ta vara på. Samtidigt hävdar vi att frågan om möjligheten till ett förlängt yrkesliv bör belysas utifrån att det finns åldersspecifika drivkrafter för att utföra vissa typer av uppgifter. Att ta vara på äldres specifika kompetenser genom sysslor som är existentiellt meningsfulla är således väsentligt ur ett samhälls-, organisations- och individperspektiv. I textens avslutning reflekterar vi över hur dessa aspekter skulle kunna överföras till fler yrken än det studerade. Fallets överförbarhet problematiseras när vi pekar på hur olika klassvillkor samspelar med möjligheten till meningsfullt arbete och att vara i en position på arbetsmarknaden där kompetensen inte betraktas som utbytbar.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2019-12-20