Nr 1 (2017): Distribution av förändringsintentioner: om styrning och handlingsutrymme i fyra förändringsarbeten

					Visa Nr 1 (2017): Distribution av förändringsintentioner: om styrning och handlingsutrymme i fyra förändringsarbeten

Gunnar Gillberg & Hans Lindgren

Publicerad: 2017-03-21