Distribution av förändringsintentioner: om styrning och handlingsutrymme i fyra förändringsarbeten

Författare

  • Gunnar Gillberg
  • Hans Lindgren

Abstract

Denna artikel diskuterar mot bakgrund av fyra exempel på förändringsarbete, relationen mellan förändringsintentioner och den praktik som intentionerna är tänkta att påverka. Syftet har varit att identifiera och förklara relationen mellan själva förändringsidén, verksamheternas handlingsutrymme, genomförandets dynamik och förändringsarbetenas resultat.

I vår analys har vi identifierat fyra olika idealtypiska förändringsarbeten; det explorativa, det laborativa, det implementära och det stagnativa förändringsarbetet. Dessa fyra typer visar upp olika växelverkan mellan förändringsintentioner och förändringsarbetets formativa fas. De fyra idealtypiska förändringsarbetena kategoriseras utifrån en bedömning av balansen mellan styrning och handlingsutrymme.

Vår studie visar att förändringsarbeten, där förändringsintentionen inte distribueras ut i verksamheten och som bedrivs i organisationer där styrningen är för svag, eller där verksamheten har ett reducerat handlingsutrymme, får oönskade konsekvenser. Organisationer som tillåter förändringsintentionen att distribueras ut i organisationen och som etablerar en balans mellan styrning av förändringsarbetet och verksamhetens handlingsutrymme, kommer att ha bättre förutsättningar för att lyckas med sina förändringsarbeten.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads