Nr 3 (2001): Från kulturimperialism till hybriditet

En översikt över teorier och litteratur om kulturspridning.

Amanda Lagerkvist

Publicerad: 2001-03-01

Helt nummer