1978:3

  • Birger Gerhardsson
  • René Kieffer
  • Bertil Ejder
  • Bengt Hägglund

Abstract

ARTIKLAR
Birger Gerhardsson: Fader vår i Nya testamentet
René Kieffer: Fader vår i äldre kyrklig tradition
Bertil Ejder: Om språket i Herrens bön på svenska i äldre ti
Bengt Hägglund: Frågan om Guds transcendens och immanens

LITTERATUR
Bengt Holmberg: Paul and Power. The Structure of Authority in the Prim itive Church as reflected in the Pauline Epistles. Anm. av H. C. C. Cavallin
W. Köster: Hermenevtikens historia. Ett drama i fem akter. Anm. av Lars Hartman
Herbert Olsson: Schöpfung, Vernunft und Gesetz in Luthers Theologie. Anm. av Lauri Haikola
Fredrik Brosché: Luther on Predestination. The Antinomy and the Unity Between Love and Wrath in Luther’s Concept of God. Anm. av Bengt Hägglund
Manfred Kwiran: Index to Literature on Barth, Bonhoeffer and Bultmann. Anm. av Edgar Almén
Ahti Hakamies: Georg Wünschs Evangelische Sozialethik im Lichte seiner werttheoretischen Gesamtauffassung. Anm. av Göran Bexell
Gösta Rahnberg: Vetenskapsfilosofi och sannolikhetskalkyl i Constantin Gutberlets gudsbevis. Anm. av Ulf Görman
Jens Lyster: En liten psalmbok – en svensk 1600-talstradition. 1–3. Erik Eriksson: Några nyfunna äldre svenska tryck som bl.a. justerar den svenska psalmbokshistorien. Anm. av Allan Arvastson

RESUMÉER AV DOKTORSAVHANDLINGAR
Gustav Arén: Evangelical Pioneers in Ethiopia. Origins of the Evangelical Church Mekane Yesus
Fredrik Brosché: Luther on Predestination. The Antinomy and the Unity Between Love and Wrath in Luther’s Concept of God
Bengt Holmberg: Paul and Power. The Structure of Authority in the Primitive Church as Reflected in the Pauline Epistles
Stephen Westerholm: Jesus and Scribal Authority
Örjan Wikmark: Ofelbarhet och evangelium. En studie i Karl Rahners, Hans Küngs och Walter Kaspers uppfattning av kyrkans och läroämbetets infallibilitet

Sektion
Hela numret