1999:1

  • Karl-Josef Kuschel
  • Jonas Alwall
  • Dorothea Rosenblad
  • Lena Petersson
  • Åke Andreasson
  • Ulf Sjögren
  • Aasulv Lande
  • Eva M. Hamberg

Abstract

FRÅN REDAKTIONEN
Religionsmöte och religionsdialog

ARTIKLAR
Karl-Josef Kuschel: Ekumenik i Abrahams anda. Kontakten mellan judar, kristna och muslimer är teologiskt legitim och politiskt nödvändig
Jonas Alwall: Förutsättningarna för religionsdialog i dagens svenska samhälle. Några tankar
Dorothea Rosenblad: Abrahams barn är vi alla
Lena Petersson: Abrahams barn — ett projekt i gemenskapens och fredens tjänst
Åke Andreasson & Ulf Sjögren: Efter branden på Hisingen. Religionsmöte från ett Göteborgsperspektiv
Aasulv Lande: Kor europeiske skal vi då bli?
Eva M. Hamberg: Religionsmöten i det svenska samhället. Religionsdialogens möjligheter och begränsningar

DISKUSSIONSINLÄGG
Sverker Oredsson: Svenska teologer under Nazitiden. Svar till Anders Jarlert
Anders Jarlert: Svar till Sverker Oredsson
Stefan Eriksson: Jesu uppståndelse som filosofiskt problem. Svar till Johan Modée
Johan Lindberg: Lars Gustavsson och det ontologiska gudsbeviset

LITTERATUR
Dan Cohn-Sherbok: Modern Judaism. Anm. av Göran Larsson
Elisabeth Özdalga: The Veiling Issue. Official Secularism and Popular Islam in Modern Turkey. Anm. av Anne Sofie Roald
Konrad Raiser: To Be the Church. Challenges and Hopes for a New Millennium. Anm. av Lennart Ahlbäck
Ola Sigurdson, Sune Fahlgren, Antje Jackelén, Werner G. Jeanrond, Johnny Jonsson & Birgitta Westlin: Ljus av ljus. Läsning av en kristen bekännelse. Anm. av Lars Gyllensten
Jacques Dupuis: Toward a Christian Theology of Religious Pluralism. Anm. av Aasulv Lande
Katrin Åmell OP: Contemplation et dialogue. Quelques exemples de dialogue entre spiritualités après le concile de Vatican II. Anm. av Lars Thunberg
Pamela Sue Anderson: A Feminist Philosophy of Religion. Anm. av Johan Modée

RESUMÉER AV DOKTORSAVHANDLINGAR
Christina Runquist: Dynamisk dialog. En analytisk och konstruktiv studie av den religiösa kommunikationens problem på grundval av Martin Bubers dialogfilosofi
Anni Maria Laato: Jews and Christians in De duobus montibus Sina et Sion. An Approach to Early Latin Adversus ludaeos literature

IN MEMORIAM
Sven-Åke Selander: Benkt-Erik Benktson in memoriam

Sektion
Hela numret