1999:4

Författare

  • Birgitta Odén
  • Arnold Angenendt

Abstract

FRÅN REDAKTIONEN
En flerfaldig skriftutläggning

ARTIKLAR
Birgitta Odén: Det goda livet – och det onda. Ett historiskt perspektiv
Arnold Angenendt: Medeltiden och dess religiösa logik

DEBATTINLÄGG
Johan Modée: Ytterligare något om meningen med begreppet «uppståndelse». Svar till Stefan Eriksson

LITTERATUR
Mattias Gardell: Rasrisk. Rasister, separatister och amerikanska kulturkonflikter. Anm. av Göran Larsson
Birger Olsson (red.): Kristna tolkningar av Gamla testamentet. Anm. av Lennart Boström
Burke O. Long: Planting and Reaping Albright. Politics, ideology, and interpreting the Bible. Anm. av Sten Hidal
J. Alberto Soggin: Das Buch Genesis. Kommentar. Anm. av Sten Hidal
Friedhelm Hartenstein: Die Unzugänglichkeit Gottes im Heiligtum. Jesaja 6 und der Wohnort JHWHs in der Jerusalemer Kulttradition. Anm. av Tryggve N. D. Mettinger
Brown, Peter: Makten och det heliga. Anm. av Martin Berntson
Robert J. Schreiter: The New Catholicity. Theology between the Global and the Local. Anm. av Sigurd Bergmann
Robert J. Schreiter: The New Catholicity. Theology between the Global and the Local. Eit missiologisk perspektiv. Anm. av Aasulv Lande
Colloque Henri de Lubac à l'occasion du centenaire de sa naissance (1896-1996). Gregorianum 78/4. Anm. av Peter Bexell
Sune Fahlgren (red.): På spaning efter framtidens kyrka. Anm. av Sven-Erik Brodd
Nils Kristenson: Rädda familjen. Kristen opinionsbildning i befolkningspolitiska och sexualetiska frågor under 193O-talet. Anm. av Björn Cedersjö
Modern svensk teologi. Strömningar och perspektivskiften under 1900-talet. Anm. av Jonas Hansson
Gösta Wrede: Origenes om grunderna och målet. Introduktion-översättning-kommentar. Anm. av Gunnar af Hällström
John Milbank, Catherine Pickstock & Graham Ward (red.): Radical Orthodoxy. A New Theology. Anm. av Jayne Svenungsson
Cristina Grenholm: Barmhärtig och sårbar. En bok om tro på Jesus. Anm. av Gösta Wrede
Anne-Louise Eriksson: Kvinnor talar om Jesus. En bok om feministisk kristologisk praxis. Anm. av Roland Spjuth

Downloads

Nummer

Sektion

Hela numret