Magnus Lidbeck: Lyhördhet. Chrisopher Meakin: Närvaro. Att göra hela livet andligt. Per Erik Persson: Gemenskap. Att vara kyrka i Svenska kyrkan. Jesper Svartvik: Ordet. Bli skickliga växlare!

  • Jan-Olof Aggedal
Sektion
Litteratur