Cecilia Wejryd, Lagen, synden och väckelsen: Åtta svenska 1800-talsväckelseledare och moderniteten

  • Cecilia Åklundh

Abstract

N/A

Publicerad
2020-03-31
Sektion
Recensionsartiklar