Richard Pleijel, Om Bibel 2000 och dess tillkomst: Konsensus och konflikt i översättningsprocessen inom Bibelkommissionens GT-enhet

  • Ola Wikander

Abstract

N/A

Publicerad
2019-12-31
Sektion
Recensionsartiklar