En analys av skillnader i prestation och utvärderingar beroende på kön och programtillhörighet i kurser vid avdelningen för Energihushållning

Authors

  • Patrick Lauenburg

Keywords:

genusvalidering, M-teknologer, W-teknologer, kvinnor, män, energihushållning

Abstract

På en serie valfria kurser som ges av Institutionen för Energivetenskaper vid LTH läser två stora teknologgrupper – maskin- (M-) respektive ekosystemteknik (W), genom energiinriktningar på sina respektive program. I denna studie har resultat från flervalsfrågetest som används för löpande examination samt tentamensresultat studerats för att kartlägga eventuella skillnader mellan kvinnor och män respektive M och W samt mellan olika kombinationer av dessa. Det fanns ingen skillnad i prestation mellan kvinnor och män. W presterar något bättre än M. Den grupp som utmärkte sig tydligast var M-kvinnor som presterade sämre än övriga. CEQ-data visar dock att denna grupp är förhållandevis nöjd med kurserna. Det har inte varit möjligt att fastslå anledningen till resultatet. Sannolikt finns det flera mindre förklaringar. M-kvinnor är den klart minsta gruppen vilket bör tas i beaktande.

Published

2014-03-13