Presterar kvinnor bättre än män på LTH, eller tvärtom, eller inget av det, eller både och?

Authors

  • Martin Hell

Abstract

Vi undersöker skillnader i studieresultat mellan män och kvinnor på civilingenjörsutbildningarna på Lunds Tekniska Högskola. De aspekter som studeras är avhopp från program, medelpoäng och medelbetyg. Resultatet visar att kvinnor har signifikant bättre resultat på fakultetsnivå, men att denna skillnad inte direkt kan appliceras på programnivå, där män i vissa fall har bättre resultat. Går man vidare till kursnivå så finns det även tydliga skillnader här. Även om ett kön är signifikant bättre på programnivå så finns det kurser där är det motsatta könet uppvisar bättre resultat.

Published

2014-03-13