De Lärdas Pedagogiska Språk

Authors

  • Justyna Czemiel Berndtsson
  • Marcus Thern

Keywords:

genuspsykologiska aspekter i undervisningen, språkmönster

Abstract

Det har länge funnits många fler män än kvinnor på de tekniska utbildningarna i Sverige vilket bland annat medfört en mycket sned könsfördelning vid de tekniska högskolorna. I ljuset av denna sneda könsfördelning bedriver LTH ett jämställdhetsarbete med syfte att få till stånd en mer jämställd fakultet. Ett viktigt arbete som görs av LTH är att ställa och utreda frågan om varför kvinnor väljer bort den akademiska karriären vid den tekniska fakulteten. I jämställdhetsarbetes anda syftar denna studie till att undersöka språk hos sexton utvalda texter från pedagogiska inspirationskonferenser vid LTH. Huvudfrågan är: gör vi kön? Kulturella meningsmönster, vilka förmedlas genom språk, bidrar till att forma människor. Därför kan kulturella ideologier om att vissa förmågor och egenskaper är länkade till kön utgöra delar i ojämlika genusordningar. Fokus i denna studie ligger på att identifiera huruvida frågor om kön och sexualitet återfinns i texterna och om fördomar framträder om att vissa förmågor och egenskaper är länkade till kön. Resultaten visar att i tre av de granskade sexton texter inom LTHs inspirationskonferenser återfinns idéer om genusmaktordning formulerat genom metaforer där männen är överordnade och kvinnor underordnade.

Published

2013-05-13