Anonymiserad tentamensrättning och konsekvenser för relationen mellan lärare och student

Authors

  • Mikael Novén
  • Daniel Lundell
  • Elin Svensson
  • Niklas Gustafsson

Keywords:

anonymitet, relationer, tentamensformer

Abstract

I samband med arbetet mot målet att skriftliga tentamina ska rättas på ett sätt så att tentan den är anonym för rättaren har delvis enklare enkätundersökningar, intervjuer med lärare samt litteraturundersökningar gjorts. Ett flertal intressanta frågeställningar har framkommit i dessa undersökningar som i slutändan handlar om studentens och lärarens relation. Hur påverkas relationen mellan student och lärare då studenten är anonym i själva examinationsmomentet? Samtidigt som man har sett att studenters resultat kan sjunka då rättningen sker anonymt kan anonymiseringen i andra situationer leda till att studenter vågar mer, exempelvis genom externa hjälpmedel, vilket ger lärare ärligare återkoppling när det gäller hur mycket som studenten tillgodogjort sig av undervisningen. Är det att ifrågasätta lärares kompetens att kräva att skriftliga tentamen ska rättas anonymt? Det har funnits de som påstått sig kunna vara helt objektiva i sina bedömningar och att anonymiserad tentamensrättning därför bara innebär onödig administration. Vissa examinationsformer är av naturen sådana att de inte går att anonymisera, exempelvis presentationer eller arkitekternas kritiktillfällen. Hur kan man säkerställa en rättssäker bedömning och arbeta proaktivt för att återkopplingen ska vara relevant och icke-kränkande? Denna ”roundtable” ämnar till att diskutera dessa frågor ur flertalet intressanta samt relevanta perspektiv.

Published

2013-05-13