En utvärdering om studenters mognad och resonemang kring ansvar för eget lärande

Authors

  • Kristian Stålne

Keywords:

ansvar, egoutvecklingsteori, hierarkisk komplexitetsanalys, vuxenutveckling

Abstract

I ett pågående projekt har studenters värderingar och förmåga att föra komplexa resonemang kring en fråga om eget ansvar undersökts. Förmåga att föra komplexa resonemang utvärderas genom att studenternas svar utvärderas enligt hierarkisk komplexitetsanalys eller Model of Hierarchical Complexity, medan värderingar utvärderas med ett nytt mätinstrument som anknyter till Jane Loevingers egoutvecklingsteori. Undersökningen har gjorts i början av utbildningen och ska även genomföras i slutet av utbildningen för att se hur om någon utveckling ägt rum.

Published

2013-05-13