Aktivt lärande i övningsmoment

Authors

  • Olle Ekberg
  • Karin Forsman
  • Mika Katarina Friis Ingemansson
  • Veronica Ideböhn
  • Carl-William Palmqvist
  • Madeleine Petersson Sjögren

Keywords:

active learning, ALC, LTH, räkneövning

Abstract

Kurser på LTH har ofta ett upplägg med föreläsningar och räkneövningar, följt av en skriftlig examination. Arbetsbelastningen upplevs ofta som hög, med många uppgifter att lösa, och många antar ytliga inlärningsstrategier istället för att reflektera och nå djupare och mer tillämpbar kunskap. Studien fokuserar på hur räkneövningar i en kurs på LTH kan omorganiseras för att bidra till en ökad djupinlärning, med hjälp av tre tekniker från litteraturen om Active Learning Classrooms (ALC): think-pair-share under en del av övningen, peer-review av lösningar inför tentamen, och exit-tickets i slutet på passen. Momenten flyttar
fokus från specifika svar till strategier, ökar den konceptuella förståelsen samt övar förmågor som faller under de högre nivåerna i SOLO-taxonomin. Samtidigt som det är viktigt att momenten ses som en naturlig och självklar del av undervisningen, är förslaget att behålla kursens grundstruktur, med ALC-momenten som ett komplement till ordinarie undervisning, snarare än att helt ersätta den.

Published

2019-12-31