Det individuella grupparbetet: mindre koop, mer koll

Authors

  • Adrian Roth
  • Mattias Bertolino
  • Anna Olofsson
  • Sebastian Pfaff
  • Ida Ångbäck

Keywords:

grupparbete, kooperation, kollaboration, scaffolding

Abstract

I denna rapport har tillvägagångssättet i skrivandet av en rapport i ett grupparbete undersökts. Rapporten har för avsikt att belysa vilka skillnader och nackdelar som finns i grupparbeten som görs där arbetet delas upp mellan alla medlemmar med grupparbeten som utförs med större
interaktion mellan gruppmedlemmarna där arbetet i stor utsträckning utförs tillsammans.

Published

2018-12-31