Könsmedveten undervisning i små grupper

Authors

  • Lena Hiselius
  • Anders Wretstrand

Abstract

Alltmer undervisning genomförs i gruppform. Samtidigt saknas en diskussion och könsanalys i de handböcker som ska understödja och utveckla denna typ av undervisning. Syftet med denna studie har varit att lyfta frågan om medveten reflektion kring könsaspekter i grupparbetet, samt att stödja ett mer effektivt och uppskattat användande av grupparbete som lärandeform. Baserat på teori har analyser gjorts med utgångpunkt ifrån upplevelser av gruppens arbete och funktion, sin egen roll och funktion i gruppen samt vad man tyckte om grupparbetet. Analysen baseras på jämförelser mellan män och kvinnor men även på gruppens sammanställning med enbart män eller med några kvinnor representerade.

Published

2015-12-09