Vol 118, Nr 4 (2016)

Innehållsförteckning

Uppsatser

Håkan Edström
PDF
Jacob Westberg
PDF
Jörgen Axelsson, Karl Sörenson, Jan Ångström
PDF
Dennis Gyllensporre
PDF
Håkan Edström
PDF
Håkan Edström
PDF
Robert Egnell
PDF
Edward Deverell, Charlotte Wagnsson
PDF
Ilmari Käihkö
PDF
Håkan Edström
PDF

Översikter och meddelanden

Eva Rystedt
PDF

Statsvetenskapliga förbundet

Att fånga folkets mening
Magnus Erlandsson
PDF
Arbetsgruppernas rapporter från Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Visby, 19–21 oktober 2016
Magnus Erlandsson
PDF

Litteraturöversikter

Furet, François, 2014. "Lies, Passions & Illusions: The Democratic Imagination in the Twentieth Century". Chicago and London: The University of Chicago Press.
Daniel Braw
PDF
Taghizadeh, Jonas Larsson, 2016. "Power from below? The Impact of Protests and Lobbying on School Closures in Sweden". Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Peter Esaiasson
PDF
Abdelzadeh, Ali, 2014. "Transcending Dichotomies: The Many Faces of Youth Dissatisfaction in Democracy". Örebro: Örebro University.
Magnus Hagevi
PDF

Hela numret som PDF

Nr 4/2016 som PDF
Björn Badersten
PDF