Förord och information om författarna

Författare

  • Håkan Edström

Abstract

Föreliggande specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift har två övergripande syften. För det första handlar det om att lyfta fram svensk säkerhets-, utrikes- och försvarspolitik som studieobjekt. Detta görs med ett fokus på utveckling inom dessa politikområden tiden efter det kalla krigets slut. Bland annat Tysklands återförenande, Warszawapaktens upplösning, Sovjetunionens sammanbrott, nytänkandet inom FN:s krishantering, etablerandet av NATO:s program Partnerskap för Fred (PFF) och det svenska NATO-partnerskapet samt det svenska EU-medlemskapet bidrog till att skapa helt nya förutsättningar för svensk säkerhets-, utrikes- och försvarspolitik. Självklart är allt detta av stor statsvetenskaplig relevans. Det andra syftet är att lyfta fram den samhällsvetenskapliga miljön vid Försvarshögskolan (FHS) som allt sedan de första akademiska rättigheterna trädde i kraft  utvecklats i vetenskapligt hänseende, inte minst inom ämnena Statsvetenskap och Krigsvetenskap.

Downloads

Publicerad

2017-03-13

Nummer

Sektion

Uppsatser