Jubileumsessä: Kriget och grekerna

Författare

  • Eva Rystedt

Abstract

Det ord som finns på grekiska för krig, polemos, har i senare europeiska språk avsatt polemik. Svenskans krig, tyskans Krieg, engelskans war, franskans guerre, italienskans guerra – inget av dessa ord stammar från polemos. Det är ett intressant faktum. Hur ska vi tolka det? Är det moderna europeiska kriget ett fenomen som till skillnad från så mycket annat inte går att härleda från grekerna? Och omvänt: säger vårt ord polemik något om karaktären hos det
grekiska kriget?

Downloads

Publicerad

2017-03-13

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden