Om tidskriften

Välkommen till arkivet för Statsvetenskaplig tidskrift. Här publiceras tidskriftens artiklar i fulltext, med ett nummers fördröjning. För information om aktuellt nummer, anvisningar till skribenter, information om redaktionen, m.m., gå till www.statsvetenskapligtidskrift.org

Inlagda nummer från år 2000 och framåt har separata ingångar för alla texter. För uppsatser och översikter finns även abstract (klicka på titeln för att se denna information).

Nummer från 1980-1999 har separata ingångar för uppsatser och översikter men saknar information under abstract. Litteraturöversikter är samlade under en gemensam ingång.

Årgångarna 1897-1979 är inlagda nummervis med innehållsförteckning i abstractfältet (klicka på numret för att se förteckningen). Uppsatsförfattarna anges i författarfältet för respektive nummer.