Slutord

Författare

  • Håkan Edström

Abstract

Söndervittrandet av Järnridån, återförenandet av Tyskland, avvecklingen av Warszawapakten, upplösningen av Sovjetunionen, vitaliseringen av FN:s krishantering, inrättandet av NATO:s partnerskapsprogram och Sveriges medlemskap i EU bidrog till att helt nya förutsättningar för svensk säkerhets-, utrikes- och försvarspolitik skapades under slutet av -talet och förra hälften av 1980-talet. Frågan är vad perioden efter 1995 ska jämföras med?

Downloads

Publicerad

2017-03-13

Nummer

Sektion

Uppsatser