Vol 59 (1984): Kyrkomusikens år. Svenskt gudstjänstliv årgång 58/59 1983-1984

					Visa Vol 59 (1984): Kyrkomusikens år. Svenskt gudstjänstliv årgång 58/59 1983-1984

År 1985 — då denna volym av årsboken Svenskt Gudstjänstliv (årgång 58/59) utkommer — firas som Kyrkomusikens år och detta har självfallet satt sin prägel på huvuddelen av volymens innehåll.

Fyra välkända kyrkomusiker anlägger principiella perspektiv på kyrkomusiken. Gudrun Zethelius utgår från dess heliga funktion och betonar att inte bara högmässan utan också musikgudstjänsten är församlingens gudstjänst. Hon ger avslutningsvis tre konkreta exempel på temamusikgudstjänster. Dan-Olof Sten­lund, körprofessom i Köpenhamn, som tidigare under många år skötte kyrkomu­siken i Engelbrektskyrkan, håller ständigt kontakten med kyrkans musik levande. I sitt körarbete tar han alltid texten som utgångspunkt för gestaltningen och det är därför föga förvånande att han kallat sitt bidrag till årsboken Text och ton i gudstjänsten. Han behandlar både prästens och församlingens sång och anlägger också kritiska synpunkter på 1976 års gudstjänstordning. Bo Ramviken, som bl a byggt upp en uppmärksammad oratorietradition i Skövde, bemöter med erfaren­ het och inlevelse den kritik som ibland riktas mot kyrkans konstmusik. Erik Lundkvist, organist med världsrykte men med hjärtat kvar i svensk kyrkomusik, utvecklar sina tankar kring orgelmusikens andliga djupdimension.

Praktiska inblickar i kyrkomusikernas arbete ger Lennart Ekholm, Linköping, och Paul Tufvesson, Halmstad. Livfulla glimtar från sitt fruktbringande litterärtmusikaliska svensk-norska samarbete ger Britt G Hallqvist och Egil Hovland i en dialoganikel.

Vjdäre innehåller årsboken två på lärda studier fotade större bidrag. Gunnar Sperber, Uppsala, ger sig in i diskussionen om vår nya mässmusik med sitt förslag till revision av musiken till mässordinariet ochJan Svensson, Strängnäs, redogör för en liturgisk-musikalisk handskrift från Dannäs socken i Växjö stift, som synes ha tillkommit under årtiondena kring år 1600.

Slutligen följer sedvanliga rapporter från Laurentius Petri Sällskapet och en med personliga minnen och åsikter laddad recension, signerad Fader Gunnar, av tidegärdens nya upplaga. 

Publicerad: 2015-03-30