Från koralveckan i Rättvik

  • Hillevi Jönsson CTR
  • Stefan Wikrén

Abstract

Vad är gregorianik?
Den 11 —16 juli 1984 samlades 18 personer på St. Davidsgården i Rättvik för att ytterligare tränga in i gregorianikens mysterier. Arrangör för denna koralvecka med temat ”Att bedja Guds ord” var Laurentius Petri-sällskapet. 

Publicerad
2015-03-30