Vol 66 (1991): Tidegärdens tillskyndare

					Visa Vol 66 (1991): Tidegärdens tillskyndare

Laurentius Petri Sällskapet, tidegärden och svensk liturgisk tradition med rötter i 1500-talets reformationstid avhandlas i detta nummer av Svenskt Gudstjänstliv/TRO & TANKE.

Sven-Erik Brodd                   •Förord

Ragnar Holte                        •Den svenska tidegärden

Pehr Edwall                          •Knut Peters och den svenska tidegärden

Ragnar Holte                        •Arthur Adell och gudstjänstlivets förnyelse

Åke Andrén                          •Laurentius Petri och den liturgiska utveckling­ en i Svenska kyrkan under 1900-talet - norma­ tiv företeelse eller statussymbol

Gudrun Zethelius                  •Kursverksamheten - en översikt

Nils-Arvid Bringéus                •Orgelns tystnad i svenskt gudstjänstliv 

                                            •Recensioner

                                            •Verksamhetsberättelse 

Publicerad: 2015-03-25

Recensioner

  • Recensioner

    Carl-Göran Bergman, Hedvig Brander Jonsson, Sven-Erik Brodd, Lars Djerf, Ragnar Holte, Anders Jarlert, Birgit Lindkvist Markström, Lars Ridderstedt, Susanne Rydén, Eric Segelberg, Per-Olof Sjögren

Verksamhetsberättelse

Omslagets baksida