Recensioner

 • Carl-Göran Bergman CTR
 • Hedvig Brander Jonsson
 • Sven-Erik Brodd
 • Lars Djerf
 • Ragnar Holte
 • Anders Jarlert
 • Birgit Lindkvist Markström
 • Lars Ridderstedt
 • Susanne Rydén
 • Eric Segelberg
 • Per-Olof Sjögren

Abstract

Recenserade böcker: 

Bengt Arvidsson, Bildstrid bildbruk bildlära. En idéhistorisk undersökning av bildfrågan inom den begynnande lutherska traditionen under 1500-talet. Studia theologica lundensia Nr 41. Lund 1987

Björn Cedersjö & Sune Fahlgren, Gudstjänsten. En gåva att upptäcka. Bokförlaget Libris, 1987

Gunnar Dahmén, ”Allt fick sin vigning i kyrkans famn”. Gudstjänst och andakt i konsten. Ur S Artur Svenssons samling. Proprius Förlag, Stockholm 1989

Yrjö Hirn, Det heliga skrinet. Studier i den katolska kyrkans poesi och konst. Catholica Förlag, Vejbystrand 1987

Rikard Holmberg, Kyrkobyggnad, kult och samhälle. Landskyrkan i Lunds forna ärkestift genom tiderna. Lund Studies in Medieval Archaeology 8. Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1990

Gösta Johannesson, Kyrka mitt i byn. Skånskt kyrkoliv under tre sekler. Norstedts 1989

Ikonen - förstådd - på modet? Nationalmuseum: Den ryska ikonen 1000 år. Nationalmuseikatalog 513. Uddevalla 1989

Ulf Abel, Ikonen - bilden av det heliga. Gidlunds förlag, Hedemora. Värnamo 1989

Per-Arne Bodin, Världen som ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxa andliga traditionen. Artos Förlag, Skellefteå 1987

Henrik Karlsson, O ädle svensk. Biskop Thomas’ frihetssång i musik och politik. Kungl Musikaliska Akademiens skrift­serie 59. Musikvetenskapliga institutionen i Göteborg, nr 19. Stockholm 1988

Bengt Ingmar Kilström, Högkyrkligheten i Sverige och Finland under 1900-talet. Bokförlaget ÅSAK-Sahlin & Dahlström AB, Delsbo 1990

Erik Kjell, Om kyrkomusikalisk signifikans. Göteborgs universitet 1987

Gunno Klingfors, Nytt om gammal sång

Lennart Linder, Väckelsesång och läsarpsalm i den svenska psalmboken. Verbum-SKS 1987

Lars-Åke Stenström & Inga och Lennart Spångberg, Kända psalmer och deras historia. Libris 1989

Ann-Marie Sålde, I apokalypsens tecken. Bo Beskows glasmålningar i Skara domkyrka och deras relationer till efterkrigstidens franska glasmåleri Uddevalla 1988. Ars Suetica nr 11, Acta Univ Ups. Distr Almqvist & Wiksell International

Nils Wallnäs m fl (red.), Sånger för små och stora. Verbum 1989

Inga och Lennart Spångberg m fl (red.), Barnpsalmboken med sånger och visor. Libris 1989

Karin Andersson/Otto Svennebring resp Barbro Flodin, Arby och Jäders kyrkor

Fem dalasocknars kyrkor

Gregorianik i Växjö domkyrka. (20 introitussdnger) Motettkören, Ceciliakören och solister sjunger under ledning av Knut Sitell. Tonband prod. Sveriges Riksradio 1990 

Publicerad
2015-03-25