Recensioner

Författare

 • Anders Piltz
 • Clara Nystrand
 • Sverker Jullander
 • Frida Mannerfelt
 • Sven-Erik Brodd
 • Otfried Czaika
 • Anders Dillmar
 • Tomas Appelqvist
 • Valborg Lindgärde
 • Stig Wernø Holter
 • Stephan Borgehammar
 • Boel Hössjer Sundman
 • Sofija Pedersen Videke
 • Andreas Westergren
 • Jonas Lundblad
 • Sune Fahlgren
 • Elin Lockneus
 • Mattias Lundberg

Abstract

Recenserade böcker:

Victor Aldrin, Medeltida böneliv. Längtan efter innerlighet i det senmedeltida Sverige och Finland, Skellefteå: Artos & Norma, 2019. 146 s.

Margareta Brandby-Cöster, Predikans tilltal, Stockholm: Books on Demand, 2019. 51 s.

Maria Schildt, Mattias Lundberg och Jonas Lundblad (red.) Celebrating Lutheran Music. Scholarly Perspectives at the Quincentenary, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2019. 418 s.

Marlene Ringgaard Lorensen, Christine Svinth-Værge Põder och Nete Helene Enggaard (red.)
Eftertænkning og genopførelser. Festskrift til Bent Flemming Nielsen, Köpenhamn: Eksistensen Akademisk, 2019. 358 s.

Lisbet Christoffersen, Niels Henrik Gregersen och Karen Marie Sø Leth-Nissen (red.) Den praktiske teologi i Danmark 1973–2018, Festskrift til Hans Raun Iversen. Köpenhamn: Eksistensen, 2019. 370 s.

Biskopsmötet (förf.) Fira Nattvard. Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar, Uppsala: Svenska kyrkan, 2020. 96 s.

Jürgen Geiß-Wunderlich & Volker Gummelt (red.) Johannes Block. Der pommersche Reformator und seine Bibliothek (Herbergen der Christenheit, Sonderband 22.) Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2018. 283 s.

Harald Rise (red.) Lutherske perspektiver på liturgisk musikk. Oslo: Novus forlag, 2019. 238 s.

Kjell O. Leijon (red.) Musik och Teologi. Reflektioner, tillämpningar och kommentarer. Uppsala: EFS Budbäraren, 2019. 161 s.

Håkan Möller, Psalmernas värld. Tre studier i 1695 års psalmbok (Bibliotheca Theologiae Practicae 102), Skellefteå: Artos och Norma, 2019. 244 s.

Karin Karlsson (red.) Psalmernas väg (Band 4). Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken med tillägg samt Psalmer i 2000-talet, Visby: Wessman, 2019. 292 s.

Marie Rosenius, Spänning och samspel. En orientering i ecklesiologi och liturgi, Skellefteå: Artos och Norma, 2019. 219 s.

Jenny Ehnberg och Cecilia Nahnfeldt (red.) Samhällsteologi. Forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka, Stockholm: Verbum, 2019. 270 s.

Nete Helene Enggaard och Rasmus Nøjgaard (red.) Tradition og fornyelse. Teologiske perspektiver på gudstjeneste og liturgi, København: Eksistensen, 2018. 295 s.

David Hellholm och Dieter Sänger (red.) The Eucharist – Its Origins and Contexts. Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 376). Tübingen: Mohr Siebeck, 2017. 2199 s. (tre band)

Risto Uro, Juliette J. Day, Richard E. Demaris och Rikard Roitto (red.) The Oxford Handbook of Early Christian Ritual, Oxford: Oxford University Press, 2019. 713 s.

Carl Sjögren, Kyrkan lovsjunger. En bok om gudstjänstens och musikens teologi, Skellefteå: Artos, 2019. 99 s.

Porter C. Taylor (red.) We Give Our Thanks Unto Thee. Essays in Memory of Fr. Alexander Schmemann. Förord av Serge Schmemann, Eugene: Pickwick Publications, 2019. 244 s.

Jonas Ideström och Tone Stangeland Kaufman (red.) What Really Matters. Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, Church of Sweden research series, 17. Eugene, Pickwick Publications, 2018. 293 s.

Kim-Eric Williams (red.) The Rudman Hymnals 1700. America’s First Hymnals by Andreas Rudman, Philadelphia: Gloria Dei Church Historic Preservation Trust, 2019. 35 s.

Downloads

Publicerad

2021-05-27