“Jeg har fået så mange breve på det seneste”

– Det åbne brevs genre i dansk og svensk samtidsdebat

  • Simon Hartling Linnéuniversitetet
  • Johan Sahlin Københavns universitet

Abstract

Simon Hartling och Johan Sahlin dyker ner i genren ”Öppet brev” och konstaterar att den historiskt förankrade skrivformen nu är helaktuell i den offentliga debatten i Danmark och Sverige. Beviset på dess nyvunna status är, menar författarna, att genrens brukare nu tillåter sig att driva med sig själva. Det skrivs öppna brev om att skriva öppna brev. Genom fyra exempel om brännande aktuella frågor som migration, invandring och rasism problematiseras hur genren används idag, i en tid när gränsen mellan det privata och det offentliga kan tyckas vara otydligare än någonsin förr. På linje med den stora vågen av autofiktion och självbekännanden à la Knausgaard och Norén söker det öppna brevet sig emot det som verkar autentiskt, självupplevt och ärligt. Att föra det personliga till torgs är inte längre så anmärkningsvärt i Sverige och Danmark, det har tvärtom gått och blivit norm. Men det som samtidigt faktiskt är lite speciellt med formen ”öppet brev” är att den, till skillnad från det som utbyts på Twitter och diverse andra chatfora i dagens offentlighet – där det ibland går så snabbt att inläggen kan få en prägel av oövertänkt spontaneitet – har något lite gammaldags och seriöst över sig. Det öppna brevet har blivit en konstform.

Author Biographies

Simon Hartling, Linnéuniversitetet

Lektor i danska ved Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet.

Johan Sahlin, Københavns universitet

Ekstern lektor i svensk ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskap (NorS), Københavns universitet.

Forfatter til Om kyrklundheten (2008), om Willy Kyrklund og essayformen, samt til en række artikler om forholdet mellem litteratur og filosofi. Medforfatter til den nye og udvidede sjette udgave af Litteraturens historia i världen (Olsson, Algulin & Sahlin, 2015).

Published
2018-07-06
How to Cite
Hartling, S., & Sahlin, J. (2018). “Jeg har fået så mange breve på det seneste”: – Det åbne brevs genre i dansk og svensk samtidsdebat. Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly, (2). Retrieved from https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22317