"Rethinking Scandinavia"

– Revurderinger af skandinavisk litteratur i Tyskland omkring 1900 med særlig fokus på Axel Junckers forlagsvirksomhed

  • Monica Wenusch Wiens universitet

Abstract

Monica Wenuschs artikel behandlar skandinavisk litteratur och fokuserar på hur denna spreds och togs emot i Tyskland under det moderna genombrottets epok. Genom att åskådliggöra de tyska förlagens strategier belyser Wenusch översättningarnas betydelse för överföringen och spridningen av den sedan så omtalade skandinaviska stilen i Europa och världen vid den här tidpunkten, då finkulturens centra i hög grad utgjordes av Paris och Berlin. Intressant nog gavs det i Tyskland ut ”samlade verk” av då fortfarande levande skandinaviska författare långt innan någon hade kommit på tanken att göra detsamma i Skandinavien. Således fick det utländska mottagandet också betydelse för hur de här författarna sedan uppfattades i sina hemländer, där den då ännu inte namngivna Jantelagen kan ha satt sin prägel på kritiken.

Author Biography

Monica Wenusch, Wiens universitet

Postdoc ved Det danske Sprog- og Litteraturselskab, København, og ekstern lektor ved Wiens universitet. 2014-16 lektor ved Universität Göttingen.

Doktorafhandling om Johannes V. Jensen og de tysksprogede lande (indflydelse og reception). Forskningsinteresser: d. 19.-20. årh.s litteratur; samtidslitteratur; skandinavisk litteratur i en international kontekst; verdenslitteraturforskning; receptionsforskning.

Published
2018-07-06
How to Cite
Wenusch, M. (2018). "Rethinking Scandinavia": – Revurderinger af skandinavisk litteratur i Tyskland omkring 1900 med særlig fokus på Axel Junckers forlagsvirksomhed. Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly, (2). Retrieved from https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22316