Sverige, världen och det frånvarande Norden

Om kulturella rum hos Birgitta Trotzig

  • Krzysztof Bak Stockholms universitet / Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Abstract

Där den skandinaviska eller nordiska närvaron står i centrum för de flesta av numrets bidrag är det Nordens frånvaro som Krzysztof Bak analyserar fram ur den världsbild som Birgitta Trotzigs uppsatser, debattinlägg och intervjuer förmedlar. Norden tycks inte ha något eget existensberättigande på hennes kulturgeografiska karta, utan de fenomen och element som har någon nordisk koppling inkorporeras i stället i en binär framställning av två huvudcentra, Sverige och världen, samordnade i en relation som är gjord av både motsatser, likheter och paradoxer. Där världen å ena sidan är synonym med öppenhet och tankemässig kreativitet är Sverige kopplat till instängdhet och tanketorka, men å andra sidan står världen också för maktmissbruk och väpnade konflikter där Sverige sätts i förbindelse med social trygghet och fred. Trotzigs Sverige framstår i slutändan både som en kontrast till världen och som en spegling av densamma, i stort och smått.

Author Biography

Krzysztof Bak, Stockholms universitet / Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Universitetslektor och docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, samt universitetslektor och dr. hab. vid Zakład Filologii Szwedzkiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Har publicerat monografier om P.D.A. Atterboms sagospel Lycksalighetens ö och Birgitta Trotzigs roman Dykungens dotter samt talrika litteraturvetenskapliga uppsatser, de flesta om svenskspråkiga författare som Edith Södergran, Thorsten Jonsson, Astrid Lindgren, Sara Lidman, Torgny Lindgren, Magnus Dahlström and Ulf Eriksson. Litteraturteoretiskt arbetar han särskilt med intertextualitet, hermeneutik, arketypisk och mytisk litteraturmetodik samt narratologi.

Published
2018-07-06
How to Cite
Bak, K. (2018). Sverige, världen och det frånvarande Norden: Om kulturella rum hos Birgitta Trotzig. Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly, (2). Retrieved from https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22313