Några tankar om språkförståelsen i Norden och Skandinavien idag

  • Katarina Lundin Lunds universitet

Abstract

Med avstamp i den språkliga gemenskap som Skandinavien visar ett säreget prov på tar Katarina Lundin via ett fågelperspektiv ett samlat grepp på hur grannspråkförståelsen har definierats och undersökts i forskningen. Och hur är det nu: Förstår vi eller förstår vi inte varandra här i Skandinavien? Hon konstaterar att språkförståelse är ett relativt begrepp, som om det definieras på skilda sätt av forskare och språkbrukare inte så överraskande ger ett heterogent resultat – som ett pussel som inte går att lägga klart för bitarna inte hör ihop. Hon landar i att språkförståelse kanske bäst ska mätas subjektivt, av språkanvändarna själva.

Author Biography

Katarina Lundin, Lunds universitet

Docent i nordiska språk och lektor i svenska vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Föreläser, undervisar och handleder företrädesvis inom professionsutbildning, Lärarutbildningen, Översättarutbildningen (masterutbildningen) och Språkkonsultutbildningen.

Arbetar under året 2018 med forskningsprojekten "Kommunikation i språkligt heterogen idrottskontext - nyanlända ungdomars idrottsdeltagande i och utanför skolan", delfinansierat av medel från Centrum för Idrottsforskning, och "Att utbildas till svensklärare i teori och praktik".

Published
2018-07-06
How to Cite
Lundin, K. (2018). Några tankar om språkförståelsen i Norden och Skandinavien idag. Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly, (2). Retrieved from https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22312