Om tidskriften

Om Patristica Norica Annuaria

Patristica Nordica Annuaria är en årlig nordisk forskningsbulletin med fokus på studiet av senantiken och tidig kristendom, d.v.s. kristendomens framväxt och dess omvärld under de första åtta århundradena. Tidskriften publiceras av Collegium Patristicum Lundense vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Tidskriften innehåller referentgranskade artiklar (peer-review), recensioner av nyutkommen nordisk litteratur inom fältet samt information om pågående nordisk forskning. Bidragen i tidskriften är på skandinaviska språk eller engelska.

Tidskriften sänds ut till såväl prenumeranter som medlemmar i Collegium Patristicum Lundense. Patristica Nordica Annuaria utgör fortsättningen på Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense, årgångarna 1 (1987) - 25 (2010).

Peer-review

Tidskriften tillämpar ett peer-review system med anonyma akademiska fackgranskare för att säkerställa den vetenskapliga kvalitén på samtliga artiklar som publiceras i tidskriften. 

Publiceringsfrekvens

Tidskriften utkommer med ett nummer per år.

Open access policy och publicering

Tidskriften publiceras både i pappersformat och i direkt open access.

Editorial team

Tidskriften har en redaktion, en ansvarig utgivare och ett nordiskt redaktionsråd. 

Redaktörer
Thomas Arentzen (Uppsala universitet)
Britt Dahlman (Lunds universitet)
Maria Sturesson (Lunds universitet)
Andreas Westergren (Lunds universitet)

Ansvarig utgivare
Samuel Rubenson (Lunds universitet)

Nordiskt redaktionsråd
Uffe Holmsgaard Eriksen, Aarhus universitet (Danmark)
John Wayne Kaufman, Menighetsfakulteten i Oslo (Norge)
Anni Maria Laato, Åbo Akademi (Finland)